OPŠTI USLOVI NAJMA VOZILA

1. Vozač mora da ima 21 godinu starosti i da poseduje važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine.
2. Obavezna je identifikacija vozača – lična karta ili pasoš na uvid.
3. Iznajmljenim vozilom može upravljati samo lice koje je upisano kao vozač u Ugovoru o najmu vozila. Dozvoljava se mogućnost da se u Ugovor o najmu vozila upiše i 1(jedan) dodatni vozač, uz odobrenje najmodavca prilikom preuzimanja vozila.
4. Zabranjeno je iznajmljeno vozilo davati na korišćenje neovlašćenim licima, tj. licima koja nisu upisana u Ugovor o najmu. U ovim slučajevima osiguranje ne važi-klijentu (najmoprimcu) se naplaćuje pun iznos štete/krađe.
5. Najam vozila se plaća prilikom preuzimanja vozila i to kreditnom karticom, gotovinom ili uplatom na račun.
6. Depozit za vreme trajanja najma je obavezan. Depozit se polaže gotovinom ili putem kreditne kartice. Visina depozita se određuje na osnovu dužine najma vozila.
7. Vozilo se preuzima u ispravnom stanju, sa punim rezervoarom goriva i svim pripadajućim priborom i dokumentima, te se isto vraća u identičnom stanju.
Prilikom preuzimanja i vraćanja vozila, obavezno je potpisivanje obrasca o stanju vozila.
8. Iznajmljeno vozilo treba da se vrati u roku naznačenom u Ugovoru o najmu ili ranije na zahtev najmoprimca.
9. Za produženje ugovorenog perioda korišćenja potrebna je pismena saglasnost najmodavca 48 časova pre isteka Ugovora o najmu vozila.
10. Ukoliko se u periodu korišćenja pokvari brojač kilometara, najmoprimac je u obavezi da odmah obustavi vožnju i o kvaru brojača obavesti najmodavca najbržim putem.
11. Vozilo se uredno održava i čuva za vreme korišćenja.
11. Iznajmljeno vozilo se ne sme koristi:
a) Pod uticajem alkohola ili droga,
b) U protivzakonite svrhe ( npr. krivično delo, carinski i devizni prekršaj ),
c) Za obuku vozača,
d) Za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu,
e) Za vuču drugih vozila, prikolice ili njihovih delova,
f) Za učestvovanje u motosportskim priredbama,
g) Za prevoz životinja, lako zapaljivog i eksplozivnog materijala, materijala sa jakim i neprijatnim mirisima, kao i kabastog materijala koje može da ošteti vozilo.
13. Ne sme se vršiti nikakva promena delova, sklopova ili uređaja na vozilu, niti otuđiti isto.
14. Za prelazak državne granice Republike Srbije iznajmljenim vozilom potrebna je pismena saglasnost najmodavca.
15. Najmoprimac je odgovoran za:
a) Štetu učinjenu na vozilu koju je on ili drugi ovlašćeni vozač načinio pod uticajem alkohola ili droga,
b) Ako je šteta prouzrokovana namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji ( bahatosti ),
c) Ako vozač u trenutku štete nije imao važeću vozačku dozvolu.
16. Najmoprimac je odgovoran za štete nastale u unutrašnjosti vozila, oštećenje guma I točkova, oštećenja donjeg trapa, slomljen i/ili izgubljen ključ, štete nastale tankanjem pogrešne vrste goriva i štete nanete svesno ili nepažnjom. Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena u punom iznosu u momentu kada se vozilo vrati.
17. Najmodavac nije u obavezi da obešteti najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga koji se nalazi u ili na iznajmljenom vozilu.
18. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju saobraćajne nezgode postupiti na sledeći način:
a) Obavestiti policiju i najmodavca o događaju i postupiti po njihovim instrukcijama,
b) Da zapiše podatke o učesnicima i svedocima nesreće,
c) Da ispuni izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.
19. Ako najmoprimac propusti da u slučaju nezgode preduzme gore navedene postupke, biće odgovoran za sve posledice i štete koje najmodavac može imati zbog toga.